GINEKOLOŠKI PREGLEDI

 
           
    Ginekolog:

specijalista ginekologije i akušerstva

Medicinska sestra:
Verica Bajić

 

   
         
       
   

 

  U ordinaciji Ultramedika pored ultrazvučnog pregleda možete uraditi kompletan ginekološki pregled.

Spektar ginekoloških pregleda i tretmana obuhvata:

 • Ginekološki skrining (pregled vaginalnog sekreta, PAP-a test i kompijuterizovana-video kolposkopija) služi za prevenciju i rano otkrivanje karcinoma grlića materice, drugog po učestalosti od svih karcinoma koje se javljaju u ženskoj populaciji.
  Utvrđeno je da redovan pregled značajno smanjuje rizik od nastanka i omogućuje rano otkrivanje težih formi karcinoma grlica materice. U našoj ordinaciji možete uraditi ovaj pregled po najsavremenijim svetskim standardima u prijatnom ambijentu uz vrhunsku opremu.
 • Praćenje trudnoće - Savremeni način vođenja trudnoće obuhvata kontinuirani nadzor trudnice i ploda uz analizu biohemijskih i ultrazvučnih parametara koji u ranoj fazi trudnoće mogu ukazati na povećan rizik od naslednih i strukturnih anomalija ploda. Kombinovanom analizom ultrazvučnih i biohemijskih analiza otkriva se 98% anomalija ploda. U slučaju procenjenog povećanog rizika, kod nas možete uraditi metode invazivne prenatalne dijagnostike (amniocenteza i kordocenteza)
  Svakoj trudnici se ordinira individualna adekvatna suporativna terapija u odnosu na gestacijsku dob i trenutno stanje trudnice i ploda.
 • Infertilitet i sterilitet - otkrivanje uzroka muškog i ženskog steriliteta, pospešivanje spermatogeneze i oogeneza, stimulacija ovulacije, folokulometrija, procena prohodnosti jajovoda
 • Hormonski status i kontracepcija - određivanje hormonskog statusa, kao prvi korak u ozbiljnom pristupu rešavanju ovakvih problema uz kontinuirani i multidisciplinarni nadzor na hormonskoj supstitucionoj terapiji. Ovim pristupom rešavaju se problemi i subjektivne tegobe pacijentkinja kako u reproduktivnom periodu, perimenopauzalnom i menopauzalnom periodu, čime se u celosti poboljšava kvalitet života.
 • Tretman radiotalasima - bezbolno i trajno otklanjanje lokalnih promena.
 • Antiagening program.
   
 
    Stručni prilozi

 1. PAP test
 2. Histerosalpingo-sonografija
  (HSSG)-Hy-Co - Sy, i
  kontrastna histero-sonografija Hy-Co
 3. Skraćen grlić materice
  Sve savete od Vašeg lekara dobijate u skladu sa svetskim standardima i trenutnim stremljenjima u ovoj oblasti usvojenih iz eminentnih inostranih časopisa: Current Obstetrics and Gynaecology, Perinatology.  
   
     
    PAP test
 
     
    U gotovo svim zemljama svijeta zadnjih godina se bilježi konstantan pad učestalosti raka vrata materice, što je prije svega zahvaliti poboljšanoj ranoj dijagnostici predstadija i promjena koje prethode predstadijima raka vrata materice. I dok je ranijih godina rak vrata materice činio i do 70% svih genitalnih karcinoma, danas se računa s učestalosti od nekih 35 - 50% svih genitalnih karcinoma žena s tendencijom daljnjeg pada. U Evropi se incidencija kreće od 12 - 30/100.000 žena, a posljednji podaci Zavoda za javno zdravstvo RH govore o incidenciji raka vrata materice od 16/100.000 žena u Republici Hrvatskoj. Rak vrata maternice ne spada u 5 vodećih malignoma u žena u našoj zemlji. Ipak je još uvijek najčešće dijagnosticirani malignom u žena od 20 - 29 godina, te drugi najčešće dijagnosticirani malignom u skupini žena od 30 - 39 i od 40 - 49 godina.
Predisponirajući rizični činioci u nastanku raka vrata materice su:
 • rani seksualni kontakt;
 • česta promjena partnera;
 • promiskuitet;
 • loša genitalna higijena;
 • niži socijalno ekonomski status;
 • HPV (Humani Papilloma Virus) i HSV-2 (Herpes simplex Virus) infekcija;
 • veći broj poroda.

Osobita uloga u nastanku raka vrata maternice pripisuje se HPV infekciji (high-risk tipovi: 16 i 18), pri čemu se istodobno odigravaju 2 procesa. Integracijom viralne DNK u stanični genom, osobito produkcijom E6 i E7 viralnih proteina stimulira se i održava stanična dioba koja je neophodna za nastanak i rast karcinoma. Drugi proces je inaktivacija tzv. supresorskih gena stanice koji normalno učestvuju u procesu supresije viralnih gena i inhibiciji produkcije viralnih proteina. U isključivanju djelovanja supresorskih gena značajnu ulogu igraju pušenje kao i druge kronične infekcije vrata materice (HSV kao i verovatno klamidijska infekcija).
Razvitak raka vrata materice odvija se u oko 90% slučajeva preko predstadija i u oko 10% bez ikakvih predznaka (spray - karcinom). Predstadij raka vrata materice je CIN 3 (teška displazija i CIS: Carcinoma in situ). Displazija označava smetnje u razvitku i sazrijevanju epitela vrata materice s različitim stupnjem stanične atipije, koja podrazumijeva nepravilan izgled jezgre, nepravilnu veličinu jezgre, nepravilan odnos jezgre i citoplazme, promjene u kromatinu. Kod teške displazije poremećeni rast stanica se nalazi u više od 2/3 debljine epitela, kod CIS promjene zahvataju cijelu debljinu epitela. Razlika između CIS i invazivnog karcinoma je histološke naravi: kod CIS je još uvijek intaktna bazalna membrana - tanka membrana koja dijeli epitel od subepitelnog vezivnog tkiva u kojem se nalaze limfne i krvne žile (stroma). Kod invazivnog karcinoma dolazi do prodora atipičnih (malignih) stanica kroz bazalnu membranu.
Histološki se u 90 - 95% slučajeva radi o karcinomu pločasto-slojevitog epitela: skvamozni karcinom ili planocelularni karcinom vrata materice. U 5% slučajeva nastaje adenokarcinom vrata maternice i u 0 - 5% slučajeva ostali karcinomi (najčešće karcinom rezervnih stanica). Prema Wentz-u se razlikuju tri stupnja zrelosti ovih karcinoma (grading):

 • G1 - visoko diferencirani karcinom;
 • G2 - umereno diferencirani karcinom i
 • G3 - nediferencirani karcinom.

Prema WHO razlikuju se:

 • Keratinizirajući karcinom (G1) i
 • Ne-keratinizirajući karcinom:
  - karcinom velikih stanica (G2) i
  - karcinom sitnih stanica (G3).

Simptomi raka vrata materice ovise kako o stupnju raširenosti tumora, tako i o stadiju bolesti. Predstadiji raka vrata materice obično ne pokazuju nikakve, a rani stadiji tek neke simptome. Ove promjene se obično otkrivaju slučajno prilikom redovitih godišnjih konzultacija. Uznapredovali stadiji u oko 90% slučajeva pokazuju jasne simptome. Kardinalni simptom kod raka vrata materice je nepravilno krvarenje. Nepravilno krvarenje se javlja kao međukrvarenje ili smeđkast iscjedak, ali i kao krvarenje u postmenopauzi i prije svega kontaktno krvarenje (krvarenje kod polnog odnosa ili prilikom defekacije). Drugi važni simptom je pojava sukrvavog iscjetka, obično neugodnog mirisa. Pored ovih simptoma mogu se javiti bolovi u donjem dijelu trbuha koji se mogu širiti u različitim pravcima (obično u uznapredovalim stadijima s zahvaćenošću susjednih organa).

Dijagnoza raka vrata materice postavlja se na osnovu:

 • ginekološkog pregleda u spekulima (invazivni karcinom);
 • citološkog nalaza: PAPA test, čiji se senzitivitet procjenjuje na 80 - 90% (učešće lažno pozitivnih rezultata 10 - 15%);
 • kolposkopije: metoda promatranja površine vrata materice uz povećanje od 6 - 40 puta;
 • biopsije: ciljano uzimanja isječka sa sumnjivih dijelova vrata materice uz histološku analizu i
 • konizacije: dijagnostičko-terapijski postupak kada se u vidu konusa uzima manji ili veći dio vrata materice i potom šalje za histološku analizu.

Klinička dijagnostika obuhvaća osim navedenih i sljedeće metode: cistoskopija, rektoskopija, kolonoskopija, intravenozni urogram, ultrazvuk, CT, evtl. scintigram male zdjelice odnosno trbuha. Tumorski biljezi značajni za skvamozni karcinom vrata materice su: SCC i CEA. Metode kliničke dijagnostike služe za točnu preoperativnu procjenu stadija bolesti, kao i određivanje adekvatnog tretmana ovisno o stadiju bolesti.

Prognostički kriterijumi:

Prognostički faktor Nizak rizik Visok rizik
Promjer tumora < 10 mm > 30 mm
Volumen tumora 500 - 1.000 mm3 > 6.000 - 9.000 mm3
Dubina invazije mikrokarcinom < 3 mm, ostali < 10 mm mikrokarcinom ~ 5 mm, ostali > 10 mm
Lokalizacija površina grla materice intracervikalna lokalizacija
Grading G1 G3 (G2)
Oblik invazije glatkih rubova mrežasti oblik
Infiltracija okruglih ćelija dobro izražena slabo ili nikako izražena
Prodor u limfne ili krvne sudove nije prisutan. prisutan i izražen

Izlečenje od raka vrata materice, mereno s 5-godišnjim preživljavanjem iznosi:

 • u stadiju 0: 100%,
 • u stadiju I: 75% (stadij Ia: 98%),
 • stadiju II: 50%,
 • stadiju III: 25% i
 • stadiju IV: 0-5%.

Šta je to PAP – a test

Pap a test je skrining test malignih i premalignih promena grlića materice . Pozitivan nalaz je indikator eventualno prisutnog problema te signal za naknadne dijagnostičke pretrage. Pap-a test nije dijagnostički test. Neophodno je naglasiti da Pap – a test ne može isključiti postojanje karcinoma grlića kod pacijenata koji imaju simptome karcinoma grlića.
Pap – a test se radi kod pacijentkinja koje nemaju simptome cervikalnog karcinoma. S toga Pap – a test izvodimo na zdravoj populaciji pacijentkinja. Ukoliko žena ima simptome ili nalaze koji bi ukazivali na eventualno prisustvo cervikalnog karcinoma mora se uraditi dijagnostički test radi potvrde ili isključenja potencijalne dijagnostičke nedoumice. Dijagnostički test najčešće podrazumeva proceduru izvođenja biopsije.
U najvećem broju slučajeva , abnormalan Pap – a test ukazuje na dijagnozu minornih promena grlića. Nekolicina može ukazati na premaligne promene , ali na sreću pacijentkinja većina ih je minimalnog kliničkog značaja. Sve promene moraju biti praćene,  dijagnostifikovane i tretirane. Sporadično se može naći prava kancerska promena te je u tome i značaj ovog testa. Najveći broj kancera je vidljiv na pregledu, ali postoji i značajan broj onih koji nije vidljiv te je abnormalni Pap- a test jedini merodavan u dijagnostifikovanju u ovim slučajevima.
Pap- a test skrining se preporučuje svim seksualno aktivnim ženama. Skrining intervali variraju u različitim sredinama, ali po najnovijim preporukama aj interval se skraćuje sa 6 na 3 meseca uz napomenu ukoliko je prethodni nalaz bio normalan. Pap –a test se izvodi laganim grebanjem ćelija površinskog dela grlića te njihovim nanošenjem na mikroskopsku pločicu te slanjem u patološku laboratoriju na dalju evaluaciju ( procenu ).
U opticaju su 2 sistema klasfikovanja Pap- a testova stariji u kome se nalazi prezentuju u 5 klasa koji je zamenjen novom Bethesda klasifikacijom. Po dobijanju nalaza patologa, Vas lekar je dužan da Vam kompletno objasni i da se odredi o daljem toku i ishodu eventualnog tretmanu.

Klasifikacija rezultata PAP testa
klasa I Normal
klasa II Atypical, inflammation or uterine cells seen
klasa III Dysplastic, mild, moderate or severe
klasa IV Carcinoma-in-situ
klasa V Suspicious for an invasive cancer

Uzimanje uzorka Pap- a testa podrazumeva uzimanje uzorka ćelija dobijenih sa spoljnje površine cerviksa kao i iz cervikalnog kanala, pri čemu uzorci moraju biti jasno obeleženi i ispraćeni adekvatno dokumentacijom. Cerviks je prekriven epitelnim slojem koji se sastoji od 12-24 redova gusto zbijenih ćelija. Epitelni sloj se oslanja na bazalnu membranu ispod koje se nalazi tkivo od kojeg je izgrađen grlić materice.
Za procena eventualnih promena cervikalnog nivoa bazalne membrane u savremenoj dijagnstici se koriste ultrazvučni aparati visokih performansi. Pregled mora biti radjen na adekvantan način intrakavitlnom (vaginalnom) sondomuz upotrebu CPA moda kao i trodimenzionalnom obradom vaskularizacije cervksa na nivou bazalne membrane.
Ukoliko nalaz Pap odstupa od normale, patolog će moći da prepozna da se radi o promeni ali ne može da da završnu dijagnozu bez uzimanja adekvatnog uzorka tkiva. Uzimanje adekvatnog uzorka je rezultat uporedne analize grlica materice koja sledi posle dobijanja abnormalnih rezultata Pap testa. Premaligne promene mogu jedino biti dijgnostikovane biopsijom grlica materice. Patologu je neophodno da ima uzorak tkiva a ne samo ćelije zagrebane sa površine.
Ukoliko nalaz Pap- a testa ukazuje na maligno ili premaligno stanje potrebno je ponoviti nalaz Pap – a testa. Cerviks je neophodno pogledati pod uveličanjem uz pomoć optičkog instrumenta - kolposkopa – ( u toku pregleda poštovati principe-based evidence medicin - te dati pacijentu adekvatnu dokumentaciju o izvršenom pregledu ). Sirćetna kiselina se aplikuje u toku pregleda. To prouzrokuje da nukleus (jedro) ćelija nabubri te ne propušta svetlo. Cerviks se osvetli svetlom kolposkopa. Površine koje su nepropusne za svetlost reflektuju se nazad kolposkopičaru. Reflektovana svetlost je bela , te su takve površine vidljive. Ćelije spoljnog sloja zdrave površine cerviksa imaju mala jedra te će propuštati svetlo . Bela polja su reoni displazije. Što je polje belje to je stupanj displazije teži..
Kolposkopskim pregledom se može registrovati i abnormalna vaskularizacija. Neoplazija označava novi rast. Novi rast je povezan sa novom vaskularizacijom , pri čemu kao osnovna karakteristika novo nastale vaskularne šare je nepravilno ( abnormalno ) grananje krvnih sudova. Što je vaskularizacija abnormalnija to je dispalzina promena teža.
Po uspostavljanju dijagnoze sledi tretman promene. Lečenje je cervikalne displazije je jednostavno i najčešće potpuno. Nekada lečenje nije obavezno čak iako se primeti promena, kao npr. U trudnoći. U trudnoći je samo važno da se se isključi postojanje invazivnog karcinoma. To se postiće čestim pažljivim kolposkopskim pregledima bez biopsije. Srednje izražene promene često nestanu same po sebi posle trudnoće.
Promenjene površine grlica materice s mogu odstraniti krioterapijom, radio terapijom, laserom, biopsijom ili LEEP metodom.
Pošto je premaligna promena adekvatno tretirana, pacijentkinja treba da dolazi na redovne kontrole svaka 3 meseca narednih godinu dana. Ukoliko svi nalazi budu zadovoljavajući, redovne kontrole se rade svakih 6 meseci. Ukoliko je žena bila u drugom stanju u trenutku kada je abnormalan nalaz uočen, a on nije ukazivao na postojanje maligne promene, definitivno ispitivanje se radi posle 6 nedelja posle porođaja, kao i svaka druga žena nakon trudnoće.
Pravi uzrok nastanka cervikalnih promena i cervikalnog karcinoma i dalje je nepoznat. Mnoge studije jasno ukazuju da je HPV (Human Papilloma Virus ), značajan faktor rizika u razvoju cervikalnih promena.
Human Papilloma Virus (HPV) je virus koji izaziva genitalne bradavice. Postoji preko 60 podtipova ovog virusa i samo su neki tipovi povezani sa pojavom cervikalnog karcinoma. HPV se prenosi direktno fizičkim kontaktom. Kada jednom virus dospe u celiju, zauvek ostaje u organizmu. Potpuna eliminacija virusa iz organizma nije trenutno moguća a nije ni neophodna. Većina nas verovatno ima brojne viruse, kojih je nesvesna i koji ne uzrokuju nikakve probleme.
Ukoliko Vam je rečeno posle urađenog PAP-a testa da postoji mogućnost postojanja HPV infekcije, nema razloga za brigu. Ukoliko se definitivno na kolposkopskom pregledu ustanove promene izazvane virusom, one mogu biti tretirane krioterapijom, laserom ili ne. Samo se cervikalne displazije moraju tretirati. Vi ne spadate u visoko rizičnu grupu za razvoj cervikalnog karcinoma. Redovne kontrole kod ginekologa na 6 meseci su sasvim dovoljno.
Greške PAP testa - Najčešće greške testa nisu posledica pogrešnog čitanja nalaza od strane patološke laboratorije, već su posledica ne savršenosti PAP testa kao dijagnostičkog testa. Poznato je da 10 procenata žena koje imaju vidljive promene (karcinom) na pregledu, imaju uredan nalaz PAP testa. To se javlja kao posledica upalnog procesa i nekroze koji prati karcinomatoznu leziju. Stoga patolog ne može da vidi karcinomatozno izmenjenu ćeliju usled zapaljenja koje ga prati..U svim suspektnim slučajevima potreban je pregled dopuniti color doppler cerviksa.

U slučaju da primetite simptome poput kontaktnog krvarenja (krvarenje posle seksualnog odnosa), krvarenje između menstrualnih ciklusa, vodenkast sekret, tada se moraju uraditi ispitivanja sa ciljem da se isključi postojanje cervikalnog karcinoma. To se postiže serijom pregleda kao što su: ginekološki pregled, PAP-a test, kolposkopija, ultrazvučni pregled male karlice i ciljana biopsija. Ni jedan ne može samostalno da isključi postojanje cervikalnog karcinoma, a posebno ne PAP-a test. Stoga, ukoliko imate neke od navedenih simptoma nikada ne prihvatite normalan PAP-a test kao dokaz da ne postoji maligna promena. Zahtevajte kompletan pregled jer jedino tako možete biti sigurni u rezultat. Ne zaboravite da je svaki malinitet uhvaćen u ranoj fazi izlečiv u potpunosti.
Druga stvar na koju treba obratiti pažnju je, da abnormalan nalaz PAP-a testa nikada nije dovoljna indikacija za tretman. Rezultati PAP-a testa ne daju dijagnozu, već se kolsposkopija i biopsija, koja slede posle abnormalan nalaz. Tek po uspostavljanju dijagnoze može se pristupiti terapijskom postupku.
PAP-a test je odličan skrining test. Jednostavno se izvodi, procedura je potpuno bezbolna, lako se interpretira i kao najvažnije može da pokaže promenu u svom nastanku mnogo pre nego postane maligna. Premaligne promene se lako i jednostavno saniraju, a izlečenje je 100 procentno. I pored toga, mnoge zene ne rade kontrolne preglede svakih 6 meseci.
Nažalost u našoj zemlji nije kao u svetu, pa i u nekim okolnim zemljama gde je određen broj preventivnih pregleda svake godine obavezan jer Vas osiguravajuće društvo obavezuje na to, a u suprotnom gubite pravo na zdravstveno osiguranje. Tako se postiže bolja prevencija i jeftinija zdravstvena zaštita, jer lečenje maligne promene košta mnogo više nego ambulantan tretman jedne lokalne lezije, ko god da plača, Vi ili Vaše osiguravajuće društvo.
Do tog vremena morate sami brinuti o svom zdravlju i što pre shvatiti značaj sistematskog (rutinskog) pregleda.
Dr A. Dmitrović
 

 
       
 
    Histerosalpingo-sonografija (HSSG)- Hy-Co - Sy, i kontrastna histero-sonografija Hy-Co   Histerosalpingo-sonografija (HSSG)- Hy-Co - Sy, i kontrastna histero-sonografija Hy-Co su ultrazvučne kontrastne metode koje se koriste u diferencijalnoj dijagnostici anatomskih stečenih i/ili kongenitalnih anomalija uterusne šupljine (septus, polipi, miomi..) kao i u svrhu procene prohodnosti jajovoda. Za razliku od HSG koji se kod nas u bolnicama još uveliko koristi, u svetu su ove ultrazvučne metode potpuno potisnule tu zastarelu rentgensku dijagnostiku a sve u cilju i interesu pacijenata.
Kao smislen redosled u indikovanju ovakvih vrsta pregleda neophodno je postaviti jasne razloge i ciljeve pre odluke o pregledu koje je Vaš lekar obavezan da Vam predoči i objasni.
Pre pregleda neophodno je uraditi kompletan ginekološki pregled ( PAPa test, analizu vaginalnog sekreta, kolposkopiju ) kao i analizu krvi. Ovaj pregled se izvodi u prvo fazi ciklusa, 10-12 dana od početka menstrualnog krvarenja pri čemu je neophodno naglasiti pacijentu uzdržavanje od seksualnih aktivnosti do pregleda. Pregled se izvodi u ambulantnim uslovima.
Procedura je potpuno bezbolna te se izvodi bez anestezije, a pacijentkinja je u mogućnosti da se odmah nakon završenog pregleda, vrati svojim dnevnim aktivnostima. HSSG izvode ginekolog i iskusni sonografer (spec. radiologije) koji pod kontrolom ultrazvuka prati distribuciju kontrasta Posle aplikacije Goldstein sonhisteroskopskog katetera kroz cervikalni kanal, kontrastno sredstvo se ubrizgava. U prvom aktu kontrast ispunjava šupljinu uterusa, te omogućuje procenu anatomije materične šupljine, dok se dodatnim ubrizgavanjem kontrasta mogu vizuelizovati jajovodi te ispitati njihova prohodnost.
Procedura Hy-Co- Sy u stručnoj literaturi i praksi svetske medicine je poznata i priznata od 1985 godine. Od tada pa na ovamo rađeno je dosta multicentričnih ispitivanja pouzdanosti primene Hy-Co- Sy. Kao jedna od najsvežijih navešćemo Vam primer Odseka za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetske bolnice Valensija u Španiji koji su upređivali rezultate 3D color dopller ultrazvučnog Hy-Co- Sy nalaza sa nalazima laparoskopki praćene hrompertubacije (pod kontrolom optičkih instrumenata uvedenih u trbušnu duplju pacijentkinje prati se prolaznost bojenog kontrasta koji je plasiran kroz cerviks (grlić ) pacijentkinje pri čemu je neophodno naglasiti da se laparoskopija radi nakon uvođenja pacijentkinje u opštu anesteziju). U toku istraživanja utvrđena je 96,6 % pouzdanost 3D procene kavuma i tuba u odnosu na laparoskopsi načinjenu procenu, a nakon toga Color Dopller procena kompetentnosti tuba pokazala je 95,4 % pouzdanosti u poređenju sa laparoskopskom procenom.
Nakon ovakvih egzaktnih parametara te proverljivih naučnih istina kao zaključak se nameće da je transvaginalna 3D Color Dopller analiza kavuma i Fallopijevih tuba (jajovoda) Hy – Co– Sy suveren i moderan metod. Akcenat je potrebno staviti po navodima španskih kolega na poštedu pacijentkinja i bezpotrebnom zračenju te izlaganju jodnom kontrastu prilikom primene zastarele metode HSG – a. Uz sve ovo značajno je dodati da je procedura drastično kraća uz bitno smanjenje diskomfora u toku ispitivanja prohodnosti jajovoda savremenom Hy – Co– Sy metodom.
 
       
 
    Skraćen grlić materice
koja je prediktivna vrednost ponovljenih ultrazvučnih merenja cervikalnog segmenta u drugom trimestru u daljem toku i ishodu trudnoće
  U drugom trimestru trudnoće, pored dopunskog skrininga na
anatomske anomalije ploda neophodno je uraditi i adekvatan pregled cervikalnog segmenta. U svetu se danas mnogo veći značaj pridaje ultrazvučnoj dijagnostici pri proceni cervikalnog segmenta nego kliničkom pregledu. Na onaj način endovaginalnom sondom kao i transperinealno dolazi se do preciznije procene dužine (mm) za razliku od manuelnog pregleda pri kome se naime procenjuje vaginalni deo grlića .
Ovaj pregled podrazumeva pored procene dužine cervikalnog segmenta, i pregled kompetentnosti unutrašnjeg ušća grlića kao i položaj posteljice u odnosu na unutrašnje materično ušće. Na osnovu dobijenih parametara Vaš lekar će doneti odluku o izboru pravog tretmana za Vas.
Ukoliko se na osnovu dobijenih parametara postavi dijagnoza cervikalne nekompetentnosti, kongenitalna ili stečena (posle konizacije i drugih intrvencija) postoji apsolutna indikacija za plasiranje serklaža bez kontrolnih ponovljenih merenja. Serklaž (podvezivanje grlića) direktno utiče na bezbedan dalji tok i krajnji ishod trudnoće, te ga je neophodno plasirati kod cervikale inkopetencije sa ili bez dilatacje unutrašnjeg ušća.
Ukoliko se ustanovi relativno skraćenje cervikalnog sementa, UZ kontrolni pregledi na 2-3 nedelje kao i apsolutno mirovanje su terapija za Vas.
Procena cervikalnog segmenta / vaginalnom sondom kao i transperinealno / bila je predmet diskusije kolega u svetu, rađeno je dosta studija te se kao zaključak nametnuo stav da je kod pacijentkinja sa relativno skraćenim cerviksom uzastopno merenje grlića kao i promena dužine između dva merenja jasan prediktor pretermiskog porođaja.
Kao graničnu vrednost cervikalnog segmenta kolege navode 20 – 25 mm u 18 - 20 nedelji gestacije kada je indikovana dalja striktna provera na 2 nedelje. U zavisnosti od nalaza pri ponovljenom merenju procenat prevremenog porođaja je bitno različit. Ukoliko je došlo do skraćenja cervika porođaj pre 37 n.g događa se u 60 %, dok je pre 34 n.g u 28 % slučajeva. Ako se dužina cervikalnog segmenta ne menja porođaj pre 37 n.g se procenjuje na 26,2 %, dok je pre 34 n.g. u 11,6 % slučajeva.
Potrebno je naglasiti da su studije rađene na velikom uzorku pacijenata kao bitan faktor u pouzdanosti izvedenih zaključaka.
Ukoliko ovo ne spada u standardni paket pregleda Vašeg ginekologa, insistirajte na tome, jer u suprotnom može doći do (silent dilatation) neme dilatacije, potpuno bezbolnog otvaranja unutrašnjeg ušća, a ukoliko to stanje nije rano dijagnostikovano i blagovremeno tretirano do neželjenog kasnog pobačaja ili preranog porođaja.
Rana dijagnostika i blagovremen tretman su osnovni postulati savremene medicine.
Stoga, treba znati da ovaj pregled koji traje vrlo kratko i potpuno je bezbolan, može umnogome promeniti tok trudnoće.
 
       
 
       
           
       
           
       
           
       
           
       
           
           
       
specijalistička ordinacija
Ultrazvučna dijagnostika
Pante Sreckovic 25/19, 11000 Beograd, SCG
Tel: 011/33 90 848; Mob: 063/ 81 70 714
 
 
   

 
    Developed by Infotrend.   (C) 2005-2007. Ultramedika.