Virusna infekcija u I trimestru trudnoće
Frontomaksilarni ugao
Fetalna ehokardiografija
Očinstvo nakon operacije varikokele
Frontomaksilarni ugao
Rano otkrivanje hipertenzivne bolesti
Trikuspidna regurgitacija u trizomiji 21 para hr.
Ultrazvučna dijagnostika lokalizacije spine bifide
Dijagnostika bolesti posteljice u trudnoći
Otkrivanje urođenih srčanih mana
Predvidjanje predstojećeg gubitka ploda
Down-ov sindrom u trudnoći
DOWN – sindrom
Paraovarijalne / paratubarne ciste
Trizomija 18
Dijagnognostika bolesti posteljice u trudnoći
Ultrazvučna dijagnoza Down sindroma u trudnoći
Rano otkrivanje hipertenzivne bolesti
Dijagnostika tumora ploda u toku trudnoće
Bubrezi i trudnoća
Urođene anomalije organa trbušne duplje
Anomalija žučnih puteva i pankreasa ploda
Bolesti pluća ploda
Trodimenzionalni pregled glave i kičme ploda
Otkrivanje skeletnih displazija u trudnoći
Trodimenzionalni pregled srca ploda u trudnoći
Urođene srčane mane - fetalna ehokardiografija
Srce fetusa - fetalna ehokardiografija
Zastoj rasta ploda
Sonografska fenotipizacija ploda
Genetski sonogram
Dijagnostika centralnog nervnog sistema ploda
I trimestar trudnoće
Trudnoća i dojke
Ultrazvučna dijagnostika organa male karlice
 

Trikuspidna regurgitacija u trizomiji 21 para hromozoma
Novi ultrazvučni marker u I trimestru trudnoće

Svakim danom smo svedoci otkrivanja novih ultrazvučnih markera koji upućuju doktora u postavljanje sumnje na postojanje ploda sa hromozomskim oštećenjem. Još pre 15 godina je u svetsku medicinu uveden ultrazvučni skrining koji se tada sastojao u otkrivanju zadebljanja vrata ploda, takozvane nuhalne tranzientne zone (NT) sa merenjem frekfence srca . Uz to je radjen i biohemiski skrining takozvani dabl test ( Plazna protein A i slobodnog beta HCG). Otkrivanje najčešće hromozomske enomalije trizomije 21 para je iznosilo na osnovu samog ultrazvuka oko 80% a sa pregledom krvi trudnice – tj dabl testom postizao se nešto veći procenat.

 
   
     
    Ponovo treba napomenuti da se samo biohemiski skrining, bez dominantnog ultrazvučnog pregleda trudnoče izmedju 9 – 14 nedelja, ne smatra dovoljnim za primenu invazivnih testova. Čak šta više ako je ultrazvučni skrinig negativan a biohemiski pozitivan i tada se ne radi invazivna procedura već se odluka donosi u 16 nedelji gestacije nakon ultrazvučnog skrininga (odredjivanje “soft markera”) i biohemiskog kvadruple testa ( krv trudnice se pregleda i na osnovu dobijenih vrednosti 4 supstance se donosi sumnja na povećan rizik za postojanje hromozomskih anomalija).
Treba napomenuti da danas kod nas postoji trend nepotrebnog povećanja amniocenteze (uzimanje plodove vode na genetsko ispitivanje) na osnovu samo biohemiskog skrininga tripl testa (tri supstance) bez uradjenog ultrazvučnog pregleda u I i ranom II trimestru trudnoće(otkrivanje soft ultrazvučnih markera). U svetskoj medicinskoj literaturi postoje brojni centri koji ne rade amnocentezu ako je genetski sonogram negativan a biohemiski skrining otkriva povećan rizik na trizomiju. Normalno da se ova odluka mora doneti ako postoji medicinska dokumentacija (ultrazvučne fotogrfaije) koja prikazuje sve ultrazvučne markere!
  Da bi se osetljivost ultrazvučnog pregleda povećala osim NT i frekfence srca u I trimestru trudnoče se danas odredjuje prisustvo nosnih kostiju, veličina gornje vilice, otpor proticanja krvi kroz duktus venozus (krv koja se preko posteljice vraća u srce ploda), odsustvo ultrazvučnih markera na postojanje urodjenih srčanih mana i drugih anatomskih anomalija delova ploda dostupnih pregledu u ovoj gestacionoj starosti.
Od jula 2005 godine objavljen je veliki broj medjunarodnih radova u medicinskoj literturi koji ukazuju na postojanje trikuspide regurgitacije (TR) u srcu ploda u ovoj starosti trudnoće kod plodova koji poseduju srčanu manu ili bilo koju hromozomsku anomaliju.
Naime trizomija 21 para praćena je 68% sa TR tj vraćanjem krvi na novou srčanih zalistaka koji odvajaju desnu pretkomoru od desne komore srca ploda. Registrovanje ovog retrogradnog vraćanja krvi mora bit dokumentovano kolor Dopplerom i krivuljom koja beleži protok odgovarajućih brzina. Naime samo “vraćanje” krvi zbog registrovanja zupca u momentu zatvaranja TR valvula ili “jet” zbog aortnog i plućnog protoka je manjih brzina i prestavlja normalan nalaz.

Zaključak
Od 11 do 14 hedelje gestacije imamo visoku udružrnost sa trikuspidnom regurgitacijom i trizomijom 21 kao i sa drugim hromozomskim defektima. Učestalost trikuspidne regurgitacije je veća u plodova sa povećanim NT i plodovima sa urodjenim srčanim manama.
U ovoj starosti trudnoće ovaj ultrazvučni marker kao uostalom i ostali gore pobrojani nemogu biti registrovani u većine trudnoća ako nepostoji adekvatna ultrazvučna oprema i poznavanje doktora sa ovom problematikom. U najnovijoj medicinskoj literaturi najveća senzitivnost ultrazvučnog pregleda u I trimestru trudnoće se postiže linearnim sondama od 5-12MHz uz postojanje Sono CT i X Res tehnike (kompjuterizovane ultrazvučne tomografije) i to bez punjenja mokraćne bešike, pregledom preko stomaka.
 
           
           
           
           
       
specijalistička ordinacija
Ultrazvučna dijagnostika
Vojvode Dobrnjca 34, 11000 Beograd, SCG
Tel: 011/33 90 848, 33 92 916; Mob: 063/ 81 70 714
 
 
   

 
    Developed by Infotrend.   (C) 2005-2007. Ultramedika.