Ultrazvučna dijagnostika cevastih organa
Očinstvo nakon operacije varikokele
Radiološka dijagnostika raka dojki u svetu
Virusna infekcija u I trimestru trudnoće
Frontomaksilarni ugao
Fetalna ehokardiografija
Očinstvo nakon operacije varikokele
Frontomaksilarni ugao
Rano otkrivanje hipertenzivne bolesti
Trikuspidna regurgitacija u trizomiji 21 para hr.
Ultrazvučna dijagnostika lokalizacije spine bifide
Dijagnostika bolesti posteljice u trudnoći
Otkrivanje urođenih srčanih mana
Predvidjanje predstojećeg gubitka ploda
Down-ov sindrom u trudnoći
DOWN – sindrom
Paraovarijalne / paratubarne ciste
Trizomija 18
Dijagnognostika bolesti posteljice u trudnoći
Ultrazvučna dijagnoza Down sindroma u trudnoći
Rano otkrivanje hipertenzivne bolesti
Dijagnostika tumora ploda u toku trudnoće
Bubrezi i trudnoća
Urođene anomalije organa trbušne duplje
Anomalija žučnih puteva i pankreasa ploda
Bolesti pluća ploda
Trodimenzionalni pregled glave i kičme ploda
Otkrivanje skeletnih displazija u trudnoći
Trodimenzionalni pregled srca ploda u trudnoći
Urođene srčane mane - fetalna ehokardiografija
Srce fetusa - fetalna ehokardiografija
Zastoj rasta ploda
Sonografska fenotipizacija ploda
Genetski sonogram
Dijagnostika centralnog nervnog sistema ploda
I trimestar trudnoće
Trudnoća i dojke
Ultrazvučna dijagnostika organa male karlice
 

Ultrazvučna dijagnostika cevastih organa

Pregled cevastih organa (jednjak, želudac, tanko i debelo crevo) oduvek su predstavljali izazov za dijagnostiku. Niz godina rendgen (Ro) sa korišćenjem kontrasta je uspevao da otkrije razloge bolesti jednjaka, želudca, tankog i debelog creva sa manjim ili većim uspehom. Pojavom endoskopskih metoda smanjuje se broj Ro pregleda i povećava procenat otkrivanja patoloških stanja cevastih organa Uvodjenjem drugih radioloških metoda kao što je skener (CT), ultrazvuk (Uz), magnetna rezonanca (MR), itd. broj endoskposkih pregleda se samo delimično smanjio ali se zato povećala senzitivnost dijagnostike. Sve ove metode imaju medjutim i svoje mane.

Rendgen dijagnostika i (CT) sami po sebi nose štetno jonizujuće zračenje X- zracima. Posebno je štetno kumulativno dejstvo zraćenja koje nastaje posle ponavljanih pregleda.

Endoskopija sa svoje strane je invazivna i bolna metoda. Korišćenje opšte anestezije se pregled može olakšati. Pored toga, ako postoji zapaljenjem već oštećen zid creva, ova metoda može dovesti do perforacije (pucanja) creva sa dospevanjem crevnog sadržaja u trbušnu duplju. Dijagnostika magnetnom rezonancom zahteva dugo vreme pregleda uz visoku cenu koštanja.

Posebno treba naglasiti da dijagnostike CT i MR sa jedne strane poseduje standardizovan protokol ali je zbog toga uticaj doktora manji a samim tim je osetljivost-senzitivnost i tačnost pregleda cevastih organa, ovim dijagnostikama smanjena u odnosu na ultrazvuk i endoskopiju.

Ultrazvučna dijagnostika cevastih organa za razliku od pomenutih metoda nije invazivna dijagnostika i bez štetnih posledica je za pacijenta bez obzira na starost i pol. Ona je kod nas najslabije zastupljena i ako je ovakva situacija obrnuta u mnogim svetskim medicinsakim centrima .

 
   
     
   

Pregled ultrazvukom dvanestopalačnog creva-duodenuma:

Glavne tegobe su bol ispod desnog rebarnog luka izmedju dva obroka, tamna stolica. Nakon dospevanja tečnog sadržaja iz želudca prikazuje se prednji i zadnji zid bulbusa-početnog dela ovog organa. Na taj način ulkus-čir duodenuma može biti registrovan Uz dijagnostikom. Sama procena duodenalnog venca je obično moguća.

Ultrazvučna dijagnostika tankog creva :

Glavne tegobe.: su obično neodredjene, kretanje hrane može biti ubrzano, čujno, bol je često prisutna. Zbog svoje dužine (oko 7m) ovaj organ se nemože pregledati endoskopski. Pregled ultrazvukom preko prednjeg trbušnog zida je moguć pod uslovom da je pacijent optimalno pripremljen. Nakon toga pregled se može dopuniti hidracijom creva (crevo je ispunjeno tečnim sadržajem). Ultrazvukom registrovana mekotkivna promena-izraštaj se može dodatno proceniti i registrovanjem krvnih sudova-neovaskularizacije.

Slepo crevo: jedna od najčešćih bolesnih stanja cevastih organa je zapaljenje slepog creva. Mada je dijagnoza moguća kliničkim pregledom i analizom krvi u izvesnom broju slučajeva se jedino ultrazvukom može otkriti ovo zapaljenje i razlikovati od zapaljenja ili ciste desnog jajnika. Na taj način se postavlja tačna indikacija o načinu lečenja, hirurškom ili konzervativnom.

Zaključak: Savremena ultrazvučna dijagnostika cevastih organa već dugo u svteskoj medicini predstavlja prvu i nezaobilazni kariku u dijagnostici patoloških stanja ovih organa u čoveka. Ona nije štetna, nije bolna, nezahteva hospitalizaciju pacijenta. Tačnost UZ dijagnostike zavisi od posedovanja savremenih ultrazučnih uredjaja koji poseduju softver koji omogućava pouzdan pregled cevastih organa. Specijalizacija iz rendgenologije i znanje radioloških tehnika pregleda cevastih organa, znatno pomaže i povećava tačnost Uz dijagnostike bolesnih stanja cevastih organa. Takodje se podrazumeva da je potrebno znanje i iskustvo u korišćenju ultrazvuka kod pregleda cevastih organa. Savet: Za rizične pacijente pregled cevastih organa (na prvom mestu debelog creva, zbog učestalosti tumora) treba uvestu u redovnu kontrolu jednom godišnje! Pregled cevastih organa treba započeti sa ultrazvučnom dijagnostikom pre svih drugih dijagnostičkih metoda.

 

Ultrazvučna dijagnostika cevastih organa sa prethodnim punjenjem creva tečnošću je počela da se na široko primenjuje još od 1987 godine, kada su prvi rezultati objavljeni u referentnim medicinskim časopisima. Sa razvojem ultrazvučnih mašina i novih tehnika (Sono CT, harmonik mod, 2D ,3D i 4D, Color-Power Dopplera) pregled je dobrim delom moguć i bez prethodnog ispunjavanja creva tečnošću. Zbog toga UZ dijagnostika, u svetskoj medicini, predstavlja prvu u lancu dijagnostičkih pregleda cevastih organa.

Ultrazvučni pregled jednjaka:

Glavne kliničke tegobe su: otežano gutanje čvrste i tečne hrane, kašalj itd. Mada je jednjak u celini, svojom položajem, nezahvalan za pregled Uz, njegov početni deo, a naročito uintraabdominalni (završni deo jednjaka u trbuhu) su dostupni adekvatnom pregledu. Bilo zapaljenska oboljenja, tumori ili funkcionalni poremećaji kao hijatus hernija ( dospevanje želudca u grudnu duplju), halazija (vraćenje sadržaja iz želudca u jednjak) ili ahalazija (neadekvatno otvaranje jednjaka i otežan prolaz hrane u želudac) se mogu otkriti Uz dijagnostikom. Pored toga korišćenjem srca kao ultrazvućnog prozora moguće je pregledati jednim delom i srednju trećinu ovog organa koji se nalazi u grudnoj duplji.

Ultrazvučni pregled želudca:

Glavne kliničke tegobe: Bol nakon obroka, nadutost, pečenje, povraćanje itd. Ako je želudac prazan prednji i zadnji zid želudca su dostupni pregledu i to svih 5 slojeva zida. Ako promena raste iz zida put spolja ona se endoskposki ne može registrovati ali se UZ dijagnostikom otkriva i kad je jako mala. Unutrašnja površina želudca (sluznica) se nakon pijenja vode (hidracija želuda) može pregledati ultrazvukom. Danas se uz pomoć 3D tj. trodimenzionalnom multiplanarnom analizom unutrašnje površine ovog organa mogu otkiti ulkusi i tumori i proceniti tačno raširenost bolesti na okolne limfne žlezde i organe.

Ultrazvučna dijagnostika debelog creva:

Glavne tegobe su bolna pražnjenja, krv u stolici, neobjašnjivi prolivi koji se smenjuju zatvorom. Nažalost tegobe se po pravili javljaju u odmakloj fazi bolesti (tumora). Tumor debelog creva predstavlja najčešći tumor kod čoveka. On se po pravilu sporo razvija a daje obično tegobe sa zakašnjenjem ili su one zanemarene od strane pacijenta. Nakon pripreme pacijenta (dijeta u trajanju od dva dana i i uzimanjem sredstava za čišćenje) omogućavaju da se tumor često registruje bez prethodnog ispunjavanja tečnim sadržajem debelog creva. U iskustvu autora tumori preko 1-2 cm bivaju locirani u oko 80 % bez prethodnog ispunjavanja debelog creva tečnošću. Za manje tumore potrebno je klizma mlake vode koja ispunjava debelo crevo. Nakon toga preko trbuha pacijenta otkrivaju se tumori u početnoj fazi. Endoskopija i Uz dijagnostika debelog creva otkrivaju u istom procentu polipe od 5-7mm (podaci iz medicinske literature). Najozbiljnije zapaljenske bolesti debelog creva (Ulcerozni kolitis i Chronova bolest) su za ultrazvučni pregled metoda izbora. U akutnoj fazi ove bolesti pregled endoskpom može biti opasan, a ultrazvučni pregled poseduje pokazatelje koji absolutno razlikuju ove bolesti jednu od druge. U najvećem broju ovih slučajeva dovoljan je pregled preko trbuha sa procenom kolor-Dopplerom krvnih sudova .

 
       
specijalistička ordinacija
Ultrazvučna dijagnostika
Vojvode Dobrnjca 34, 11000 Beograd, SCG
Tel: 011/33 90 848, 33 92 916; Mob: 063/ 81 70 714
 
 
   

 
    Developed by Infotrend.   (C) 2005-2007. Ultramedika.